C4C - Chance 4 children

C4C - Chance 4 children

Bridge Academy z.s. jako partner C4C od 02/2021 pro podporu technického vzdělávání a rovného přístupu dětem

  • Prioritou Bridge Academy je rovný přístup všem dětem, které se bohužel, vzhledem k jejich situaci, nemohou v rámci technického vzdělávání dál rozvíjet.
  • Děti jsou naše priorita a naše budoucnost. Naším "mottem" je spokojenost dětí a hlavně umožnění vzdělávání a začleňování mezi své vrstevníky.
  • Spolupráce s C4C nám tímto způsobem dá možnost se s těmito dětmi setkat a navázat na úspěšnou spolupráci v rámci podpory technického vzdělávání.
  • Na základě našeho Stipendijního programu a spoluprací s firmami věříme, že se nám podaří rozšířit skupinu dětí, které se budou moci začleňovat a vzdělávat v oblasti, která je pro naši budoucnost velmi důležitá.
  • V současné době jsme podpořili v rámci Virtuálních kroužků programování v Minecraftu 2-3 děti z DD Ledce, se kterými bychom chtěli spolupracovat i nadále při otevření dalších kroužků a podpořit tak děti v rámci jejich vývoje a technického vzdělávání.
  • Jelikož plánujeme otevření dalšího technického zaměření, věříme, že se nám podaří tuto myšlenku rozvinout a budeme moct podpořit co nejvíc dětí, kterým toto vzdělávání chybí vzhledem k jejich situaci.
Copyright © 2021 BRIDGE Academy, Všechna práva vyhrazena.